Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

YLEISTÄ TIETOJEN KÄSITTELYSTÄ

Glohair  (”Glohair Oy”, ”me”) on kehittänyt ja omistaa Gloshop-verkkokaupan 

Gloshop kerää ja käsittelee Verkkosivuston ja käyttäjien henkilötietoja sekä Glohairin ja/tai franchise-kumppaniemme omistamien Glohair parturi-kampaamoiden asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja (”Glohair -liikkeet”). Kaikkiin edellä mainittuihin henkilöihin viitataan tässä Tietosuojakäytännössä termillä ”Käyttäjät”.

Tässä Tietosuojakäytännössä Verkkosivustoon, Gloshop verkkokauppaan, Glohair -sovellukseen sekä Glohair -liikkeissä tarjottaviin tuotteisiin ja palveluihin viitataan yhteisesti termillä ”Palvelut”.

Tätä Tietosuojakäytäntöä voidaan päivittää tarvittaessa tietojen käsittelymenettelyihin tehtävien muutosten mukaan tai muusta syystä. Uusin versio on saatavilla Verkkosivustolla Emme tee tähän Tietosuojakäytäntöön merkittäviä muutoksia tai vähennä Tietosuojakäytäntöön perustuvia Käyttäjien oikeuksia ilmoittamatta tästä etukäteen.

Huomaa, että tämä Tietosuojakäytäntö koskee vain tietojen käsittelyä, josta Glohair vastaa rekisterinpitäjänä. Tässä Tietosuojakäytännössä sanalla Glohair tarkoitetaan yksinomaan Glohair Oy:tä, ei sen emo- tai tytäryhtiöitä. Siksi termi ”kolmas osapuoli” kattaa myös Glohairin emo- ja tytäryhtiöt ja Glohair -konseptilla toimivat Glohairin franchise-kumppanit.

Glohairin yhteystiedot

Nimi: Glohair Oy 
Y-tunnus: 2309921-8

Postiosoite: Hämeenpuisto 8, 33210 Tampere

Tietosuoja-asioihin liittyvät yhteydenotot: info@glohair.fi

www.glohair.fi

Yhteyshenkilö: Toni Kylätasku 0400497596, toni.kylatasku(a) glohair.fi

KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT JA TIEDONLÄHTEET

Keräämme Käyttäjistä kahden tyyppisiä tietoja: käyttäjätietoja ja teknisiä tietoja. Vaikka emme yleensä käytä teknisiä tietoja henkilöiden yksilöimiseen, henkilöt voidaan joskus tunnistaa joko itse tiedoista tai yhdistämällä tai linkittämällä tekniset tiedot käyttäjätietoihin. Tällaisissa tilanteissa myös tekniset tiedot voidaan katsoa sovellettavien lakien mukaan henkilötiedoiksi, ja käsittelemme yhdistettyjä tietoja henkilötietoina.

Glohair voi käsitellä seuraavia käyttäjätietoja, jotka on saatu Käyttäjiltä tai Glohairin emo- tai tytäryhtiöitä tai franchise-kumppaneilta:

Etunimi

Sukunimi

Puhelinnumero

Syntymäaika

Sähköpostiosoite

Postiosoite

Glohair -sovelluksen kautta ladatut valokuvat tai muut mahdolliset tiedostot

Glohair -liikkeissä tehtyihin maksutapahtumiin liittyvät maksutiedot

Palvelut ja tuotteet, jotka Käyttäjä on ostanut Glohair -liikkeistä

Käyttäjän jäsenyyteen liittyvät tiedot

Asiakaspalaute ja reklamaatiot

Kilpailujen ja arvontojen yhteydessä annettuihin vastauksiin liittyvät tiedot

Lisäksi Glohair voi kerätä ja käsitellä seuraavia Käyttäjiltä saatuja teknisiä tietoja:

Käyttäjien IP-osoitteet

Selaimen tyyppi ja versio

Kielivalinta

Käyttöjärjestelmä ja tietokonealusta

Palvelujemme alueet, joilla Käyttäjä on käynyt

Edellä mainitun lisäksi keräämme käyttäjätietoja viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä luottotietorekistereistä sekä muista luotettavista yksityisistä ja julkisista rekitereistä.

Evästeet

Käyttäjien käydessä Verkkosivulla keräämme ja tallennamme teknisiä tietoja ja muita tietoja erilaisten tekniikoiden, kuten evästeiden, avulla.

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan Käyttäjän tietokoneelle. Evästeiden avulla voimme laskea Verkkosivustolla käyneiden henkilöiden kokonaismäärän ja seurata Verkkosivuston käyttöä. Tämän avulla voimme parantaa Palvelujamme, palvella Käyttäjiä entistä paremmin ja tarjota heille tietoja yksilöllisten tarpeiden mukaan. Voimme käyttää myös evästeitä, jotka helpottavat Verkkosivuston käyttöä esimerkiksi muistamalla käyttöasetukset. Voimme käyttää seuranta- ja analytiikkaevästeitä, joiden avulla näemme, miten hyvin Käyttäjän vastaanottavat Palvelumme.

Käyttäjät voivat asettaa verkkoselaimensa estämään evästeiden käytön tai ilmoittamaan evästeiden lähettämisestä. Tämä voidaan tehdä yleensä selaimen asetuksista. Ohjeita evästeiden hallintaan saa verkosta. Esimerkiksi seuraavien linkkien kautta löytyy tietoa siitä, miten evästeasetuksia voidaan muuttaa joissakin suosituissa selaimissa:

Safari

Google Chrome

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Huomaa, että jotkin Verkkosivustomme osat eivät välttämättä toimi kunnolla, jos evästeiden käyttö on estetty.

Google Analytics

Verkkosivustolla käytetään Google Analytics -työkalua ja muita verkkoanalytiikkapalveluja teknisten tietojen koostamiseen, kävijöiden käyttäytymisen raportointiin ja Verkkosivuston parantamiseen. Tietoja Google Analyticsista saat napsauttamalla Google Analytics. Voit estää Google Analyticsin käytön seuraavan selaimen lisäosan avulla: Google Analytics Opt-out Add-on.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet

Tarkoitukset

Glohair käsittelee henkilötietoja useisiin tarkoituksiin:

Palvelujen tarjoaminen ja kehittäminen

Käsittelemme henkilötietoja ensisijaisesti Palvelujen tarjoamiseksi Käyttäjille, maksutapahtumien käsittelemiseksi ja varmentamiseksi sekä asiakkaiden todentamiseksi.

Käsittelemme Käyttäjien antamia henkilötietoja myös Palvelujemme laadun kehittämiseksi esimerkiksi analysoimalla Käyttäjien Glohair -liikkeistä ostamia palveluja ja tuotteita sekä analysoimalla, millä Verkkosivuston alueilla Käyttäjät ovat käyneet.

Asiakasviestintä ja markkinointi

Käsittelemme henkilötietoja asiakassuhteidemme ylläpitämiseksi Käyttäjiin esimerkiksi ottamalla Käyttäjiin yhteyttä Palveluihin liittyvissä asioissa. Käsittelemme Käyttäjien henkilötietoja myös voidaksemme tiedottaa Käyttäjille Palveluihin liittyvistä muutoksista. Käytämme henkilötietoja tarjoamiemme palvelujen ja tuotteiden markkinointiin ja mainontaan esimerkiksi siten, että Käyttäjän kokemusta mukautetaan tarjoamalla hänelle kohdennettuja tarjouksia ja mainontaa sen mukaan, millaisia tietoja Käyttäjästä on kerätty hänen edellisillä käynneillään Verkkosivustolla.

Jos Käyttäjä ottaa meihin yhteyttä antaakseen palautetta Palveluistamme, käytämme hänen antamiaan tietoja, jotta voimme vastata kysymyksiin ja ratkaista mahdolliset ongelmat.

Käsittelyn oikeusperusteet

Käsittelemme henkilötietoja voidaksemme täyttää sopimusvelvoitteemme Käyttäjiä kohtaan. Lisäksi käsittelemme henkilötietoja oikeutetun intressimme mukaan. Oikeutettu intressimme perustuu liiketoimintamme harjoittamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, Käyttäjien asiakas- tai kävijäkokemuksen parantamiseen sekä palvelujemme ja tuotteidemme markkinointiin.

Joissakin Palvelujen osissa Käyttäjiltä voidaan pyytää suostumusta henkilötietojen käsittelyyn. Tässä tapauksessa Käyttäjät voivat peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.

vastaanottajat

Jaamme henkilötietoja vain Glohair -organisaation sisällä ja siinä määrin kuin on kohtuudella tarpeellista Palvelujemme tarjoamiseksi ja kehittämiseksi. Emme jaa henkilötietoja Glohair -organisaation ulkopuolisille kolmansille osapuolille muutoin kuin seuraavassa mainituissa tapauksissa:

Oikeudelliset syyt

Voimme jakaa henkilötietoja Glohair -organisaation ulkopuolisille kolmansille osapuolille, jos meillä on hyvässä uskossa syytä olettaa, että pääsy henkilötietoihin ja henkilötietojen käyttö ovat kohtuudella tarpeen: (i) sovellettavan lain, asetuksen ja/tai tuomioistuinpäätöksen noudattamiseksi, (ii) petosten tai tietoturvaan tai tekniikkaan liittyvien ongelmien tunnistamiseksi, ehkäisemiseksi tai käsittelemiseksi muulla tavoin ja/tai (iii) Glohairin, Käyttäjien tai kansalaisten intressien, omaisuuden tai turvallisuuden suojelemiseksi lain mukaisesti. Jos mahdollista, ilmoitamme Käyttäjille tällaisesta siirrosta ja käsittelystä.

Valtuutetut palveluntarjoajat ja franchise-kumppanit

Voimme jakaa henkilötietoja valtuutetuille palveluntarjoajillemme, jotka tarjoavat meille palveluja (mukaan lukien tietojen säilytys, myynti, markkinointi ja asiakastukipalvelut). Palveluntarjoajien kanssa tekemiimme sopimuksiin sisältyy palveluntarjoajien sitoumus rajoittaa henkilötietojen käyttöä sekä noudattaa vähintään yhtä tiukkaa tietosuoja- ja tietoturvatasoa kuin tässä Tietosuojakäytännössä on määritelty.

Jaamme Käyttäjiltä kerättyjä henkilötietoja myös Glohair -konseptilla toimiville franchise-kumppaneillemme. Keräämme ja käsittelemme kaikkia käyttäjätietoja ja teknisiä tietoja rekisterinpitäjänä tämän Tietosuojakäytännön mukaisesti, mutta on syytä huomata, että myös franchise-kumppanimme voivat käsitellä henkilötietoja rekisterinpitäjinä omien tietosuojakäytäntöjensä mukaisesti.

Muut pätevät syyt

Jos Glohair on osallisena fuusiossa, yritysostossa tai omaisuuden myynnissä, voimme siirtää henkilötiedot asianomaiselle kolmannelle osapuolelle. Varmistamme tässä tapauksessa kuitenkin edelleen kaikkien henkilötietojen luottamuksellisuuden. Ilmoitamme kaikille asianomaisille Käyttäjille niin pian kuin on kohtuudella mahdollista, jos heidän henkilötietonsa siirretään tai niihin aletaan soveltaa muuta tietosuojakäytäntöä.

Nimenomainen suostumus

Voimme jakaa henkilötietoja Glohair -organisaation ulkopuolisille kolmansille osapuolille muista kuin edellä mainituista syistä, jos Käyttäjä on antanut tähän nimenomaisen suostumuksensa. Käyttäjällä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.

säilytysaika

Poistamme tai anonymisoimme hallussamme olevat Käyttäjään liittyvät henkilötiedot viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluttua siitä, kun Käyttäjän käyttäjätili on suljettu ja hänen jäsenyytensä Palveluissamme on päättynyt tai kun meillä ei ole enää pätevää syytä säilyttää näitä tietoja (esim. Käyttäjän meiltä, franchise-kumppaneiltamme tai tytäryhtiöiltämme tekemiin ostoihin liittyvien vaatimusten vuoksi) tai kun laki tai kirjanpitonormit edellyttävät näiden tietojen säilyttämistä henkilötietoina.

Säilytämme Palveluihin liittyvät tekniset tiedot kolmetoista (13) kuukautta palveluntarjoajan tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

Käyttäjän oikeudet

Oikeus päästä tietoihin

Käyttäjillä on oikeus päästä omiin henkilötietoihinsa, joita Glohair käsittelee. Käyttäjä voi ottaa meihin yhteyttä käyttämällä jotakin edellä mainituista osoitteista, minkä jälkeen kerromme, mitä henkilötietoja olemme keränneet ja käsitelleet kyseisestä Käyttäjästä.

Oikeus suostumuksen peruuttamiseen

Jos käsittely perustuu Käyttäjän antamaan suostumukseen, Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. Suostumuksen peruuttamisesta voi seurata Palvelujen käyttömahdollisuuksien rajoittuminen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen nojalla tapahtuneen käsittelyn laillisuuteen ennen suostumuksen peruuttamista.

Oikeus tietojen korjaamiseen

Käyttäjällä on oikeus pyytää korjaamaan tai täydentämään kyseisestä Käyttäjästä tallentamamme henkilötiedot, jos ne ovat virheellisiä tai puutteellisia. Käyttäjä voi pyytää päivittämään esimerkiksi yhteystietonsa tai muut henkilötietonsa ottamalla yhteyttä johonkin edellä mainituista osoitteistamme. Käyttäjätiedot, jotka Käyttäjä on antanut Glohair -sovelluksessa, voidaan päivittää suoraan Glohair -sovelluksessa.

Oikeus tietojen poistamiseen

Käyttäjä voi pyytää meitä myös poistamaan omat henkilötietonsa järjestelmistämme. Noudatamme tällaista pyyntöä, ellei meillä ole pätevää syytä olla poistamatta tietoja. Tällainen pätevä syy voi perustua esimerkiksi sovellettavaan lainsäädäntöön.

Oikeus vastustamiseen

Käyttäjillä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, jos näitä tietoja käytetään muihin kuin sellaisiin tarkoituksiin, jotka ovat välttämättömiä Palvelujen tarjoamiseksi Käyttäjälle tai lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi. Jos meillä ei ole pätevää syytä jatkaa tällaisten henkilötietojen käsittelyä, emme jatka niiden käsittelyä vastustuksen jälkeen.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Käyttäjä voi pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi odotettaessa tietojen poisto- tai korjauspyynnön tai vastustuksen käsittelyä ja/tai jos meillä ei ole pätevää syytä käsitellä näitä tietoja. Tästä voi kuitenkin seurata Palvelujen käyttömahdollisuuksien rajoittuminen.

Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Käyttäjällä on oikeus saada henkilötietonsa meiltä jäsennetyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa ja siirtää nämä tiedot itse kolmannelle osapuolelle.

Oikeuksien käyttäminen

Edellä mainittuja oikeuksia voi käyttää lähettämällä kirjeen tai sähköpostiviestin johonkin edellä mainituista osoitteistamme. Pyynnön on sisällettävä seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja kopio voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta. Voimme pyytää tarvittaessa lisätietoja Käyttäjän henkilöllisyyden varmistamiseksi. Voimme hylätä pyynnöt, jotka ovat kohtuuttoman toistuvia, liiallisia tai ilmeisen perusteettomia.

Suoramarkkinointi

Jos Käyttäjä on antanut suostumuksensa suoramarkkinoinnin vastaanottamiseen tai jos tällaiseen suoramarkkinointiin on muu laillinen peruste, Glohair voi ottaa yhteyttä Käyttäjiin suoramarkkinointia varten. Tämä tarkoittaa, että Glohair voi käyttää tämän Tietosuojakäytännön mukaisesti keräämiään Käyttäjien henkilötietoja tuotetarjousten lähettämiseen Käyttäjille ja muuhun suoramarkkinointiin.

Riippumatta etukäteen annetusta suostumuksesta suoramarkkinointiin Käyttäjällä on oikeus kieltää meitä käyttämästä Käyttäjän henkilötietoja suoramarkkinointiin, markkinatutkimuksiin ja suoramarkkinointia varten tehtävään profilointiin ottamalla yhteyttä johonkin edellä mainituista osoitteistamme, käyttämällä Glohair -sovelluksen toimintoja tai käyttämällä suoramarkkinointiviestien yhteydessä tarjottua mahdollisuutta tilauksen peruutukseen.

Reklamaation tekeminen

Käyttäjä voi tehdä reklamaation paikalliselle tietosuojasta vastaavalle valvontaviranomaiselle, jos Käyttäjä katsoo, että Glohair rikkoo sovellettavia tietosuojalakeja henkilötietojen käsittelyssä.

Tietoturva

Suojaamme keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot hallinnollisilla, organisatorisilla, teknisillä ja fyysisillä turvatoimilla. Näitä toimia ovat esimerkiksi salaus, palomuuri, turvalaitteistot ja käyttöoikeusjärjestelmät. Tietoturvan hallinnan tarkoituksena on säilyttää tietojen asiaankuuluva luottamuksellisuus-, koskemattomuus-, käytettävyys- ja kestävyystaso sekä mahdollisuus palauttaa tiedot. Testaamme Palvelujemme, järjestelmiemme ja muun omaisuutemme tietoturvahaavoittuvuudet säännöllisesti.

Jos turvatoimista huolimatta tapahtuu tietoturvaloukkaus, jolla on todennäköisesti kielteinen vaikutus Käyttäjien tietosuojaan, ilmoitamme loukkauksesta mahdollisimman pian asianomaisille Käyttäjille ja muille asianosaisille sekä toimivaltaisille viranomaisille, jos sovellettavat tietosuojalait tätä edellyttävät.

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

Nämä toimitusehdot ovat voimassa 19.3.2020 alkaen.

Verkkokauppa

Glohair
Juhlatalonkatu 6
33100 Tampere

032131213
tampella@glohair.fi
glohair.fi
2541143-9

Gloshop.fi verkkokaupasta tilaat helposti tuotteitamme sekä lahjakortteja.

Tilaaminen

Tuotteet tilataan verkkokaupassa siirtämällä ne ostoskoriin ja maksamalla ostoskorin sisältö verkkomaksupalvelussa. Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Tilauksen yhteydessä kysyttyjä yhteystietoja ei käytetä muuhun kuin tilauksen toimitukseen tai siinä ilmenevien epäselvyyksien selvittämiseen, ellei erikseen toisin mainita. Tilatessasi verkkokaupasta sinun edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Maksaminen ja maksutavat

Käytössäsi on kaikki verkkomaksut ja luottokortit joita Paytrail palvelu tarjoaa. Voit myös maksaa PDF-laskulla joka toimitetaan sähköpostiisi automaattisesti. Jos valitset PDF-laskun niin tällöin tilaus toimitetaan vasta kun lasku on maksettu.

Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron. Pidätämme oikeuden hintojen ja toimituskulujen muutoksiin.

Tilaus- ja maksuvahvistus

Kun olemme vastaanottaneet tilauksesi, lähetämme sinulle välittömästi sähköpostilla tilausvahvistuksen, josta näkyvät tilaustietosi. Tarkasta aina tilausvahvistuksen sisältö. Jos sinulla on kysyttävää, ota heti yhteys asiakaspalveluumme. Säästä tilausvahvistus mikäli joudut ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun. Asioidessasi asiakaspalvelussa pidä aina mahdollinen asiakasnumerosi ja tilausnumerosi saatavilla. Tarkasta aina, että paketin sisältö täsmää tilausvahvistuksessa olevien tuotteiden kanssa.

Asiakaspalveluumme saat yhteyden seuraavilla tiedoilla:

Glohair
Juhlatalonkatu 6
33100 Tampere

032131213
tampella@glohair.fi
glohair.fi
2541143-9

Toimitustavat ja -kulut

Toimituskulut sisältävät posti- ja pakkauskulut. Esitämme ostoskorissa arvion tulevista toimituskuluista ensisijaisen käytössä olevan toimitustavan mukaan. Tarkat toimituskulut näet valittuasi tilaukselle haluamasi maksu- ja toimitustavat. Käytössä olevat toimitustavat riippuvat ostoskorin sisällöstä ja yhteispainosta. Voit valita kassalla käytössä olevista toimitustavoista sinulle parhaiten sopivan vaihtoehdon jonka yhteydessä tarkka toimituskulu on esitetty.

Toimitusaika

Yleisimmät toimitusaikamme Suomeen vaihtelevat tilauksesta ja toimitustavasta riippuen. Poikkeukset toimitusaika-arvioihin on kerrottu, jos ostoskorissa on varastosta loppuneita tuotteita ja ilmoitamme myös mahdollisista viivästyksistä teille välittömästi tilaamisen jälkeen.

Emme vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamista viivästymisistä tai viivästysten aiheuttamista välillisistä haitoista. Verkkokauppa tiedottaa sivuillaan poikkeavista toimitusajoista.

Palautusehdot

Peruuttamisoikeus

Teillä on oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta. Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua siitä, kun viimeinen tavaraerä on vastaanotettu tai ladattavien tuotteiden kohdalla tilauksen vastaanottohetkestä.

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi teidän on ilmoitettava meille päätöksestänne peruuttaa sopimus yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi kirjeellä postitse tai sähköpostilla). Voitte käyttää myös tulostettavaa palautuslomakettamme, mutta sen käyttö ei ole pakollista.

Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että lähetätte ilmoituksenne peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä.

Peruuttamisen vaikutukset

Jos peruutatte tämän sopimuksen, palautamme teille kaikki teiltä saamamme suoritukset, myös toimituskustannukset (paitsi lisäkustannuksia siitä, että olette valinnut tarjoamastamme edullisimmasta vakiotoimitustavasta poikkeavan toimitustavan), viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuamme. Suoritamme palautuksen sillä maksutavalla, jota olette käyttänyt alkuperäisessä liiketoimessa, ellette ole nimenomaisesti suostunut muuhun, ja joka tapauksessa siten, että teille ei aiheudu suoritusten palauttamisesta kustannuksia.

Teidän on lähetettävä tavarat takaisin viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Määräaikaa on noudatettu, jos lähetätte tavarat takaisin ennen kyseisen 14 päivän määräajan päättymistä.

Olette vastuussa vain sellaisesta tavaroiden arvon alentumisesta, joka on seuraus- ta muusta kuin tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä.

Lunastamaton paketti

Lunastamatta jättäminen ei ole sama asia kuin palautus tai peruutus. Lunastamatta jätetystä paketista, josta ei ole tehty erillistä peruutusilmoitusta, perimme toimituskustannukset.

Ongelmatilanteet

Mikäli tuote on kadonnut tai vioittunut kuljetuksen aikana tai se ei muuten vastaa tilaustasi, tulee sinun ilmoittaa virheestä viimeistään 14 päivän kuluessa kirjallisesti Peruutusoikeus ja palautusehdot -kohdassa mainittuun osoitteeseen tai soittamalla yhteystiedoissa mainittuun puhelinnumeroon. Jos paketti on selvästi vaurioitunut kuljetuksessa, teidän täytyy tehdä välittömästi asiasta reklamaatio valitsemanne toimitustavan kuljetusyhtiölle.